orange cuty

Đa phương diện
Các phong cách trình bày thực đơn này phù hợp với các loại thực đơn ăn uống phong phú như thực đơn đa văn hóa hoặc thực đơn đầy đủ dịch vụ. Đây cũng là loại bìa thực đơn lý tưởng cho các danh sách rượu vang hoặc thực đơn trong quán bar. Hầu hết các sản phẩm có thể cần hoặc không cần lớp bảo vệ. Các góc chèn hoặc một tờ thực đơn có thể được thêm vào mặt trước bên trong hoặc phía sau của hầu hết các thực đơn bao gồm thực đơn riêng cho các món đặc biệt hàng ngày, kết hợp rượu với các món khai vị hoặc khuyến mãi và các sự kiện.
* Các kích thước tiêu chuẩn có sẵn hoặc tùy chỉnh

* Tất cả các hình thức trang trí đều có sẵn

TRÌNH BÀY THỰC ĐƠN BÌA ĐINH
* Các tờ thực đơn được liên kết với bìa bằng vít

* Loại thực đơn này có thể dùng hoặc không dùng lớp bảo vệ