black bolt board

Khi Quý khách muốn trưng bày chuyên biệt chỉ một tờ thực đơn cho các món ăn trưa, món uống hay thực đơn đặc biệt nào đó, sản phẩm này sẽ là điểm nhấn rất phổ biến, sang trọng và phù hợp. Bìa được làm bằng chá