blackpadobinder

Bìa còng Tờ thực đơn được lồng vào những túi nhựa trong chất lượng cao, được giữ bằng thanh còng ba khuyên kim loại màu đen, thích hợp cho những nhà hàng có nhiều danh mục món ăn cần nhiều trang thực đơn.
Qu ý khách có thể dễ dàng thay các túi nhựa trong và tờ thực đơn. Được ưa chuộng ở Mỹ, Nhật, hay Hàn Quốc,...